Oxia

11

- Classic Pergola

Oxia pripada kategoriji "Klasičnih Pergola" SunsetPro proizvoda.

 

11

Pristup Dizajnu

Oxia je u osnovi “dvostrani” proizvod koji je oslonjen na čeličnu kičmu i koristi se za pokrivanje velikih površina.  

Šine strukturirane u obliku radijusa dodaju vizualnu privlačnost i zahvaljujući stvorenom dodatnom volumenu, percepcija dubine u vašem području bila bi izvrsna.  

Sastavljena je od vertikalnih i horizontalnih ležajeva dimenzija 100x100x3mm, 100x150x4mm i 200x200x5mm. 

Ova kičma je čvrsto pričvršćena za pod preko čvrstih ploča i betonskih ankera.  

Šine koje se montiraju na glavnu čeličnu konstrukciju Oxia su nagnute prema naprijed pod određenim uglom i pričvršćivanje na noseće stubove od aluminijuma upotpunjuje konstrukciju. 

11

SkyMatic Pergolas

Pogledajte Naše Projekte

Pogledajte neke od naših prijašnjih projekata.