Caffe bar Maranello

Opis Projekta

Projekat "Caffe bar Maranello" sastoji se od CEDRUS pergole, kao i integrisanog SunsetPro sistema giljotinjskog stakla.

Klijent

Maranello