Caffe Mocca

Opis Projekta

Caffe Mocca je bila jedna od naših prvih lokalnih integracija Verlass sistema giljotinjskog staklenog sistema u Sarajevu.

Klijent

Caffe Mocca

Datum Projekta

22 August 2021