Verlass

11

Verlass - Glass System

Verlass Stakleni Sistemi motorizovani je i kontrolirani stakleni sistem s vertikalnom osi. 

 

11

Pristup Dizajnu

Naši Verlass sistemi giljotinskih staklenih pregrada su komplementarni i dizanjom i funkcionalnošću, posebno dizajnirani za upotrebu na našim pergola tendama.  

Međutim, sa fleksibilnom i prilagodljivom konstrukcijom, ovaj sistem možete bezbjedno primjeniti za bilo koju oblast u kojoj koja vam je potreban.  

Sistem se ugrađuje na šinske profile smještene u bočnim dijelovima stakla proizvedenih kao 2 ili 3 krila.  

Kutija motora na vrhu sistema otvara i zatvara sistem pomoću čeličnih lanaca i zupčanika.  

Verlass giljotinski stakleni sistemi su daleko ispred ostalih sistema sa jedinstvenom opcijom balansiranja koja dostiže do „3,5 cm“ na kosim podovima.  

Svaki lanac u dvolančanom sistemu ima nosivost od 1800 kg 

11

SkyMatic Pergolas

Pogledajte Naše Projekte

Pogledajte neke od naših prijašnjih projekata.