Carpe

- Klasična Pergola

Carpe pripada kategoriji “Klasičnih Pergola” SunsetPro proizvoda.  

 

Pristup Dizajnu

Carpe je u osnovi „dvostrani“ proizvod koji je podržan čeličnom kičmom i koristi se za pokrivanje velikih površina. 
Sastavljena je od vertikalnih i horizontalnih ležajeva dimenzija 100x100x3mm, 100x150x4mm i 200x200x5mm.
Ova kičma je čvrsto pričvršćena za pod preko čvrstih ploča i betonskih ankera.  

Šine koje se montiraju na glavnu čeličnu konstrukciju Acre su nagnute prema naprijed pod određenim uglom i pričvršćivanje na noseće stubove od aluminijuma upotpunjuje konstrukciju. 

SkyMatic Pergolas

Pogledajte Naše Radove

Pogledajte neke od naših prijašnjih radova: