Oxia

- Klasična Pergola

Oxia pripada kategoriji “Klasičnih Pergola” SunsetPro proizvoda.

 

Pristup Dizajnu

Oxia je u osnovi “dvostrani” proizvod koji je oslonjen na čeličnu kičmu i koristi se za pokrivanje velikih površina.

Šine strukturirane u obliku radijusa dodaju vizualnu privlačnost i zahvaljujući stvorenom dodatnom volumenu, percepcija dubine u vašem području bila bi izvrsna.

Sastavljena je od vertikalnih i horizontalnih ležajeva dimenzija 100x100x3mm, 100x150x4mm i 200x200x5mm.

Ova kičma je čvrsto pričvršćena za pod preko čvrstih ploča i betonskih ankera. Šine koje se montiraju na glavnu čeličnu konstrukciju Oxia su nagnute prema naprijed pod određenim uglom i pričvršćivanje na noseće stubove od aluminijuma upotpunjuje konstrukciju. 

SkyMatic Pergolas

Pogledajte Naše Radove

Pogledajte neke od naših prijašnjih radova: